Ansök här

Här kan du ansöka om stipendier från Idéer för Livet. Innan du fyller i ansökan läs igenom ”Läs innan du söker” och ”Frågor och svar”. 

Var noga med att ej överskrida tillåtet antal tecken.

 

1. Personuppgifter

Fält med * är obligatoriska


Namn på förening, organisation, skola, person, etc.

Vem vi ska kontakta om vi har frågor. Om det är samma person som sökande, fyll i namnet i båda fälten.Får kopia av ansökan.

Ja Nej

Ja Nej


2. Projektinformation
I vilken kommun ska projektet genomföras, om projektet är rikstäckande ange den kommun varifrån projektet kommer.
Berätta kortfattat.. Vad handlar projektet om? Om du/ni beviljas ett stipendium kommer vi att presentera ert projekt på hemsidan med denna text. Max 300 tecken
Max 1000 tecken.

Max 200 tecken.
Max 20 tecken
Max 3000 tecken.

3. Projektets finansiering


Max 800 tecken.


Observera att vi inte kan ge stipendium till fasta kostnader som löner eller lokalhyra, och inte heller till egen utbildning eller studieresor.Stiftelsen beviljar aldrig utlandsresor.
Max 800 tecken4. Referenser

Referenser
I första hand referenspersoner utanför projektet/ verksamheten som kan lämna objektiva referenser. Är det en person som är knuten till projektet vill vi veta personens roll.

Referens 1
Referens 2
Jag har tagit del av informationen på sidorna Läs innan du söker och frågor och svar .